Jak napsat diplomku (nejen) na VŠE?

Psáno v roce 2002, tak k textu tak přistupujte, děkuji...

Úvodem

Diplomová práce je nezbytnou (nikoliv postačující ;) podmínkou pro dosažení akademického titulu. Týká se tak téměř všech vysokoškolských studentů (např. mediků ne). Tento článek obsahuje mé postřehy z psaní DP na katedře informačních technologií (KIT), fakulty informatiky a statistiky (FIS; F4) na VŠE v Praze. Nevím, jak je to na jiných školách, ale myslím si, že některé rady jsou dostatečně obecné.

Semináře ano či ne?

Základy a principy psaní DP by vám měly dát fakultami pořádané diplomové semináře. Moc o nich nevím - u nás na F4 jsou zrušeny, protože byly jen formální. Pokud vím, studenti F1 musí absolvovat tyto semináře asi 4. To je rozdíl! Jsou tedy k ničemu nebo naopak nezbytné? Pravda bude, jak už to bývá, někde mezi. My bez seminářů jsme hozeni do problému bez přípravy, musíme vyzvídat u starších spolužáků, vedoucích DP a improvizovat. Čtyři semináře zase říkají něco o vedení za ručičku zřejmě nesvéprávných studentů F1 ;-) Myslím, že by stačil jeden jedno až dvoukreditový seminář, kde by se řekly základy - formální náležitosti práce, způsob psaní, práce s odkazy, citacemi a literaturou. Pokud by studenti již měli téma vybrané, mohl by druhý kredit znamenat konzultace s vedoucím práce. Mnohým studentům by se hodila i průprava z DTP a pravopisu. ;-)

Výběr tématu a vedoucího práce

Témata jsou vypisována katedrami, resp. jednotlivými vyučujícími - vedoucími práce. Zvolené téma se formalizuje do zadání a musí se nechat potvrdit děkanem fakulty. Vyberte si téma vám blízké. Lehko se to řekne, hůře provádí. Pokud se vám nic nelíbí, volte nejmenší zlo - buď lehké téma nebo pohodového vedoucího. Zde bych ovšem varoval! Lehké téma znamená větší přísnost a zaměření se hodnotitelů na vlastní přínos práce! Pohodový vedoucí také nemusí být výhra - do ničeho vás nenutí a tak dny plynou a vy nemáte napsáno nic. Je jen na vás, abyste se pak starali o to, kdy a co máte odevzdat. Volte podle vaší povahy - pokud jste zásadoví, disciplinovaní, samostatní, umíte si organizovat a dodržet časový plán, pak jděte do pohodáře. V opačném případě berte toho, kdo po vás bude chtít pravidelně výsledky. Nebude se vám líbit představa trávit víkendy nad DP, ale vyplatí se vám to v podobě preciznější a hlavně včas odevzdané práce.
Postřeh studenta, který jsem zapomněl sám zmínit a přitom je to velká pravda: vyplatí se vzít si za vedoucího někoho, kdo se na škole "vyskytuje" poměrně často (odpadá pak náročné shánění)...
Pokud se vám vypsaná témata nelíbí, můžete si vybrat vlastní. Pokud pracujete v oboru nebo se aspoň hluboce zajímáte o nějakou problematiku, pohovořte si s někým z fakulty (nebo I mimo fakultu a školu, ale někdo "zevnitř" vám to musí zaštítit), kdo má k tématu nejblíž a dohodněte se na diplomovém úkolu. Výhodou je, že vás to bude víc bavit, hodnotitelé do toho nemusí tolik vidět a práce bude mít hlavně smysl.

Píšu, píšeš, píšeme

Téma máte schválené, můžete se do toho pustit. Zní to banálně, ale zkuste si udělat osnovu a postupně ji naplňujte a zpřesňujte, pomůže to orientaci v textu. Nejdříve si podle osnovy najděte zdroje, z kterých budete vycházet - knihy, skripta, odborné časopisy, internet, cokoliv. Nestyďte se použít školních knihoven - na internetu najdete katalogy knihoven v ČR i zahraničí a tak se dozvíte, kam jít pro publikaci, aniž byste vytáhli paty z domu či obíhali pražské knihovny. Pravdou je, že hledání zdrojů na internetu vyžaduje jisté znalosti a trpělivost. Nestačí napsat do Seznamu jedno klíčové slovo - ale o principech vyhledáváíní zdrojů psát nebudu, to je na jeden velký článek. Jeden odkaz pro domácí - knihovna VŠE.

Zdroje máte, pak nastává kompilace, ale opatrně - hlavně nezapomeňte zdroje svých inspirací vypsat v seznamu použité literatury, akademici jsou na to DOST hákliví. Adresy na internetu (URL) si pečlivě pište, prostě seznam zdrojů při psaní vytvářejte průběžně. Na semináři či webu fakulty zjistíte formální požadavky na vzhled DP, tak se jich držte. U nás je přesně dána velikost písma, font i řádkování. Tvůrčí možnosti pak zůstávají jen u stylů písma, prokládání znaků a okrajů. Doporučuji levý okraj odsadit více, kvůli vazbě. Práci pište v oblíbeném textovém editoru (MS Word, Text602, StarOffice, AmiPro...) čI jiným způsobem (TEX, DocBook, Quark, Ventura) - důkležité je, aby jste se v něm vyznali a nepadal vám při větším množství textu a obrázků (typické pro MS Word, ale verze XP už ujde). Využívejte stylů, seznamů (obsah, seznam obrázků, tabulek, zákonů), křížových odkazů, kontroly pravopisu - vše vám v konečeném efektu ušetří práci.

Rozsah práce bývá fakultou předepsán, minimum je asi někde na 60 stranách. Doporučuji vám držet se na 80-100 stranách se vším všudy (samozřejmě nemyslím, že si započítáte padesátistránkový výpis zdrojáku v příloze). Méně znamená, že jste tomu moc nedali a víc se nikomu nebude chtít číst (pokud nejde o dílo aspirující o Nobelovu cenu nebo tak něco ;). Doporučuji, aby po vás práci někdo přečetl (buď vytištěný koncept nebo aspoň na obrazovce) a opravil vám chyby a překlepy. I Word jich totižpár propustí. Není nutné, aby čtenář byl z oboru, naopak - lépe se pak soustředí na jazykovou stránku textu.

Tiskneme a vážeme

Tiskněte na jednu stranu papíru - po svázání má pak práce tlustší vizáž. Barevný tisk není podmínkou, ale začíná být standardem. Počítejte s tím, že se vám DP prodraží - tři exempláře poputují na katedru, pokud chcete jednu na památku, musíte vše tisknout 4x! Můžete tedy mít klidně 400 listů. Počítejte s tím a tiskněte na laserovce! Můžete zadat tisk specializované firmě (obvykle tam, kde kopírují), ale bacha na zmačkání, špínu apod. - zkontrolujte si to! Pokud tisknete na jiném místě, než píšete, dejte pozor, aby výsledný tisk byl podle původního rozložení (ve Windows je styl stránky odvozen od nainstalovaných ovladačů tiskárny).
Máte vytištěno, ještě svázat. Diplomku vám sváže téměř každé knihařství. Na škole najdete jistě na nástěnkách inspirující reklamu. Na VŠE hojně inzeruje Kodex. Mezi námi - existuje mnohem levnější varianta. Bez nároků na honorář či podíl ze zisku sděluji, že jsem byl velmi spokojen v Knihařství Milana Čápa, které sídlí v ulici "Žateckých 24", Praha 4. I zde platí, čím více času máte, tím levnější. Expres (do 3hodin) za 220 Kč, do 24hodin za 170Kč, déle za 130Kč (bacha - toto jsou ceny z roku 2002)! Pokud ukážete inzerát z webu, dostanete ještě 5% slevu. Kam se hrabe Kodex! Pokud by stránka nebyla dostupná, klidně mi dejte vědět, já mám někde kontakt. Ceny jsou základní, za více zlatého potisku čI pásku na disketu si musíte připlatit. Další místa si najděte buď pomocí vyhledávače nebo - lepší (všichni nejsou na webu) - zeptejte se kolegů na jiných školách, ti zas znají své nástěnky a newsy.

Je to zcela zbytečné, ani já jsem se tím neřídil (nemohl), ale stejně to řeknu - nechte si na tisk a vázání DP dost času! Stačí týden. Dojde vám barva, toner, zatopí se tiskárna či firma, cokoliv. Více času znamená také levnější vazbu.

Přečtěte si také komentář majitele firmy Kodex

Oponent, recenzent, vedoucí - kdo se v tom má vyznat

Názvosloví je na školách různé - u nás je vedoucím ten, kdo vám téma zadal, radí vám a vede vás přI psaní práce. Na konci od něj dostanete hodnocení (známku+otázky k doplnění). Oponent čili recenzent bývá externí osoba, která čte až hotovou práci a taktéž ji hodnotí. Obvykle vám jej vybere katedra - bývá to někdo z jejích externích spolupracovníků z praxe, výjímečně jiný člen katedry. U nás jsou ale raději, když si oponenta seženete sami - to může být výhoda, protože známý vám DP nestrhá. Pokud nemáte nikoho známého, oslovte lidi ve firmách, kteří se problematikou zabývají. Je tu totiž slušná možnost, že je téma zaujme a rádi si práci přečtou. Povinnosti na recenzenta klade KIT nízké, u nás jde jen o vyplnění krátké tabulky (najdete ji někde na kit.vse.cz)- bodování a případně komentář. Celé se to vejde na jednu stránku A4. Mírnou motivací může být I finanční odměna školy za provedení recenze; zřejmě jen symbolická, ale na dopravu a poštovné to snad stačí ;) Oponent nemusí být u nás přítomen obhajobě .

Obhajoba

Specifikem naší školy (nebo jen fakulty??) je, že nemusíte skládat státní zkoušky a obhajovat diplomku najednou. Mě se tato možnost třeba hodila. ;) Obhajoba je u nás půlhodinová a komise čítala třI lidi, z nichž jeden je vedoucí práce. Doporučuji připravit se na obhajobu asi takto:
Den předtím si DP celou přečtěte! Ujasněte si, co je teorie (z které obvykle vycházíme) a co vlastní přínos. "Záludnou" otázkou bývá právě dotaz na vlastní přínos a použitelnost diplomky v praxi, možnosti dalšího výzkumu a tak si nějaké odpovědi připravte. Je vhodné reflektovat poznámky recenzenta a vedoucího (pokud je znáte předem, ale obvykle ano) a připravit si argumenty na tyto poznámky, otázky a doplnění. Pokud jim něco chybělo a jde jen o krátkou část či formalitu (seznam použitých zákonů, terminologický slovník, nějaký názorný příklad či výpočet), napište to a přineste vytištěné na obhajobu - komise uvidí aktivitu, snahu o doplnění a jistě k tomu přihlédne (může se do práce ještě vložit). Praktické také je, pokud si přinesete osnovu toho, co budete říkat, resp. osnovu práce. Prvním požadavkem totiž bývá: "Tak nám ve stručnosti o té práce něco řekněte." Váš monolog by měl být tak na 5-10 minut a strukturovaný, to jim nedá tolik příležitostí vás přerušit a ptát se. V monologu by mělo zaznít, co bylo cílem práce, z jaké teorie jste vycházeli a proč, k čemu a jak jste došli, jaké nové poznatky oboru přinášíte, praktické příklady a ukázky. Je velmi vhodné, připravíte-li osnovu několikrát vytištěnou, kterou komisi rozdáte. Oni vidí snahu, sledují tok textu a nechají vás mluvit, protože ví, jak dlouho ještě asi budete hovořit a členové komise, kteří tam sedí z donucení a tématu stejně nerozumí mají aspoň co číst. Proto může být dobrý třeba i náčrtek či obrázek ;) Po monologu přicházejí otázky, naštěstí obvykle k tématu práce. ;)

Když vás propustí, za zavřenými dveřmi se poradí o známce, kterou ovlivňuje posudek vedoucího, posudek recenzenta a váš výkon při oponentuře. Pak vás pozvou a sdělí rozhodnutí. V tom lepším a častějším případě vám pogratulují a příště je uvidíte maximálně na promoci :-)

Hodně štěstí přeje
Ing. Harry ;) 

Diplomka

Jak vypadá DP v mém podání se můžete podívat. Z formální stránky se může hodit všem, i když zřejmě z formátu PDF moc toho o řádkování, stylech a fontech nepoznáte. Práce se jmenuje Klasifikace informací jako hledisko přístupu k systému a tématicky to spadá pod informační bezpečnost. Více se dozvíte v krátké anotaci (RTF, 14KB). Práci si můžete stáhnout (PDF, 2MB). Je dovoleno libovolné užití pro nekomerční účely.


Komentář p. Sedláčka z firmy Kodex k mému textu (zasláno 2.3.2005)

Rád bych se vyjádřil k Vámi citovaným možnostem vazeb diplomových prací.

Rozhodně mě těší, že jste byl spokojen s vazbou v knihařství pana Čápa. Osobně tohoto kolegu znám a mám před ním velkou úctu proto, jak při svém tělesném handicapu (bez ruky) odvádí řemeslně dobrou práci. Protože jste se však vyjadřoval i k cenám, je nutno vysvětlit, že v případě pana Čápa se jedná o chráněnou dílnu, kde je více jak 55% zaměstnanců tělesně postižených a většinou i nekvalifikovaných. Tam jsou samozřejmě zcela jiné daňové i platové podmínky. To Vás samozřejmě jako zákazníka nemusí zajímat, pokud odvedou dobrou práci. V naší firmě však máme velmi neblahé zkušenosti. Netýkají se v žádném případě kvality vazeb, ale omezené kapacity.

Tělesně postižení zaměstnanci pana Čápa mají zkrácenou pracovní dobu, zdravotní stav jim často nedovoluje zvýšené výkony, a tak se nám velmi často stává, především v období před termínem odevzdání, že k nám přibíhají vystresovaní diplomanti, které p. Čáp nalákal na nízkou cenu, ale když došlo na věc, tak je odmítl s tím, že jeho dílna má zaplněnou kapacitu. My tady potom dřeme po nocích abychom to zachránili. Samozřejmě přesčasy a třetí směny chce mít každý zaměstnanec dobře zaplacené. Přiznám se, že i když si jinak p. Čápa z důvodů, které jsem výše uvedl velice vážím, tak tento neseriózní přístup mě trochu štve.

Proto by bylo dobré uvést i ve Vašem hodnocení, že nízká cena vazeb je v tomto případě vykoupena nejistotou, zda bude zakázka vůbec zhotovena. Zkrátka - všechno něco stojí.

S pozdravem Jiří Sedláček – majitel firmy KODEX www.diplomky.info


Pokud objevíte nepřesnost nebo máte vlastní názor, poznámku, otázku či zajímavé URL, napište mi!

Created by Harry 17.-18.9.2002, Last update: 24.6.2013 (oprava odkazů)
[Nahoru]