Problém se žárovkou, soutěž a řešitelé


Zadání
V pokoji je světlo s jednou žárovkou. Do pokoje není vidět. Na chodbě u dveří pokoje jsou tři vypínače. Pouze jeden
z nich ovládá světlo, zbylé dva jsou slepé. Vypínače můžete zapínat či vypínat, a to v libovolném pořadí a počtu. Do
pokoje smíte vstoupit pouze jednou, ale pak musíte jednoznačně určit, který vypínač je funkční. Nic se nesmí ani
rozebírat ani rozbíjet. Dále neberu řešení, která trvají příliš dlouho a "vychytávky" typu světlo pod prahem, okno apod.
Nápověda: žárovka je na počátku vypnutá.
 

Výherci soutěže

Další úspěšní řešitelé:


Řešení

To logické a nejlepší

Všechny tři vypínače libovolně (ale jednoznačně) označíme čísly od 1 do 3. Přepneme jeden (třeba č. 1) a čekáme cca 5 minut. Pak ho vrátíme do původní polohy a přepneme č. 2. Vsoupíme do místnosti. Svítí-li světlo, jde o vypínač č. 2. Nesvítí-li světlo a žárovka je teplá - je to vypínač č. 1. Nesvítí-li světlo a žárovka je studená - je to vypínač č. 3.

Ostatní možné

Obě řešení jsou podmíněna předpokladem, že "nepravé" vypínače nejsou po proudem. Mohlo by se stát, že pod proudem jsou, ale ovládají jiné světlo.

Zvláštní až blbé


Další řešení můžete stále posílat.
[Home Page]