Ekonomie - mateřština VŠE

 

Lojza šel na VŠE studovat informatiku. Brzy pochopil, že na cestě za titulem z oboru informační technologie mu stojí i čistě neinformatické předměty. Zvláštní kapitolou je samozřejmě nativní předmět školy - ekonomie. Zatímco s mikroekonomií jakžtakž vycházel, makroekonomie mu pila krev. Na bakalářském studiu se setkal se skripty, která stejně jako mnoho jeho spolužáků označil za nepoužitelná. Jejich autor myslel spíš na to, aby měl na cestě za dalším akademickým titulem splněnu položku "vydané publikace" než na to, aby se začínající studenti ekonomie setkali s čtivou a přínosnou knihou.

Lojza to překonal a na inženýru se setkal s mnohem lepšími skripty. A dokonce dvoudílnými. S přednáškami byl spokojen až do chvíle, co zjistil, že se píše jen jedna písemka a to na konci a ze všeho najednou. Další šok zažil na písemce, kde si připadal jako nevolník pod dohledem drábů. A ten poslední byl, když šel pro zápočet.

Zjistil, že více než polovina studentů neuspěla. Navíc se setkal s "legendou" - p. t. Strakou. Skutečně na něj udělal dojem. Postupoval totiž extrémně, no spíše extrémisticky logicky. Lidé se chodili omlouvat z písemky a pokud neměli originální "neschopenku", měli problém. Stejně tak, pokud měli v indexu zapsaný předmět s datumem spadajícím do omluveného období. Pan docent totiž umí skvěle citovat Studijní řád. Bohužel Lojza nemohl citaci zkontrolovat, protože si jako na potvoru zapomněl Studijní řád doma na kuchyňském stole, kde ho jako každé ráno při snídani četl. O bodech v písemce je možno diskutovat až do chvíle, kdy hrozí, že člověk projde. Lahůdkou by zřejmě bylo odvolání se k šéfovi katedry (p. t. Straka) nebo dokonce děkanovi fakulty (p. t. Straka). Lojzovi se zdála taková akumulace funkcí podivná až nemorální, ale ví, že zákonu neodporuje.

Poté se Lojza zamyslil nad způsobem výuky Makroekonomie 2. Nejdříve si vyučující stěžovali, že mají málo času na odpřednášení látky. Nyní mají týdnů 14 (nikdo je nenutí, aby ten poslední věnovali písemkám) a zřejmě je to až moc. Jak jinak vysvětlit, že byla látka rozšířena o dva nové okruhy? Jeden z nich není ani obsažen ve skriptech. Lépe řečeno - ve skriptech jsou, ale pro studenty doktorandského studia. Garant předmětu přidání dvou okruhů k již tak hutné látce zdůvodňuje snahou o zvýšení kvality studia a prestiže školy. Pan profesor si zřejmě myslí, že budoucí inženýr Lojza chce strávit své mládí studiem jeho skript. Místo hlubokomyslné analýzy ekonomických jevů publikovaných v odborných časopisech, které čte několik jedinců, by měl pan profesor (a nejen on!) zvyšovat prestiž školy svou účastí v českých masmédiích.