Počítačová bezpečnost - konference v ČR

Konference řazeny chronologicky tak jak jsou v průběhu roku.

Security 20xx

Web: www.aec.cz/cz/konference
Pořadatel: původně jen AEC, nyní Cleverlance Group
Obvyklý termín: únor
Kde: Praha
Poprvé: 2000
Anotace: Konference Security si za dosavadní dobu své existence vybudovala pevné postavení v kalendářích IT expertů a manažerů.
Moje hodnocení (jako ve škole): 1
Cena: cca 5 tisíc


IDC IT Security Roadshow

Web: Někde v Events, 2012 např. zde
Pořadatel: IDC CEMA s.r.o.
Obvyklý termín: březen
Kde: Praha
Poprvé: 2003
Anotace: Mnoho IT iniciativ, které se rychle šíří regionem, vyžaduje nový přístup k bezpečnosti IT. Součástí nových firemních strategií se stává virtualizace, virtuální kanceláře, cloud computing a další technologie a modely, jejichž přínosy je nutné posuzovat zároveň s bezpečnostními riziky, která potenciálně přináší. Bezpečnost již delší dobu není považována za izolovanou část IT, ale za zásadní faktor v procesu strategického obchodního rozhodování, což posiluje provázanost mezi IT a ostatními složkami organizace.
Moje hodnocení (jako ve škole): 4 (odhad dle programu 2013)


IT Security Workshop

Web: www.itsw.cz
Pořadatel: Exponet, s.r.o. (Michal Franěk)
Obvyklý termín: březen
Kde: Praha
Poprvé: 2007
Anotace: Cílem akce je seznámit odborníky podílející se na budování a řízení informační bezpečnosti s riziky v oblasti ochrany dat a s možnostmi jak tato rizika snížit. Hlavními tématy jsou: security management, ochrana dat a programů, bezpečnost sítí, antivirová ochrana, antispam a antispyware.
Cena: free/250/1000 Kč (2013)


SOOM - Hacking & Security Konference #2

Web: www.soom.cz
Pořadatel: SOOM.CZ?
Obvyklý termín: březen
Kde: Praha
Poprvé: 2012
Anotace: Stejně jako v předchozím ročníku čeká na návštěvníky konference i tentokrát den plný přednášek s širokým záběrem, ve kterém nebudou chybět témata z oblasti hackingu, virové problematiky, práva nebo lockpickingu.
Cena: 1200 Kč (2013)
Moje hodnocení (jako ve škole): 1 (byl jsem 2013)


Security Fórum

Web: www.konferenceit.cz
Pořadatel: 4U SUPPORT s.r.o.
Obvyklý termín: březen-duben
Poprvé: ?
Anotace: Na informační bezpečnosti dnes stojí a padá samotné fungování jakékoliv organizace. Nedostupná data či internet, úniky informací, úspěšná průmyslová špionáž, nedostatečná kontrola přístupu, internet plný škodlivých kódů, šíření dezinformací... To je jen stručný výčet hrozeb, které na nás číhají – přitom každá z nich nám může svým způsobem srazit vaz. Naším největším spojencem jsou přitom znalosti a zkušenosti.


Security Session

Web: www.security-session.cz
Pořadatel: ?ČVUT FIT Brno, IT4Innovations
Obvyklý termín: duben
Kde: Brno
Poprvé: 2012
Anotace: Nekomerční konference, jejímž cílem je informovat návštěvníky o aktuálních hrozbách a novinkách na poli informační bezpečnosti, technologiích, CZ/SK projektech a komunitách. Nejedná se o běžnou konferenci, jejíž hlavní náplní je prezentace “bezpečnostních produktů” ze strany obchodníků. Vystupovat zde budou odborníci, kteří reálně řeší počítačové hrozby, navrhují a implementují bezpečnostní produkty/politiky a monitorují dění na síti. Přívlastek session má navíc podtrhovat atmosféru, kterou se budeme snažit vytvořit. Konference nemá působit jako oficiální událost. Má být v prvé řadě srazem přátel s podobným zaměřením a podobným okruhem zájmů. Všichni přednášející se předem vzdali nároku na honorář. Své přednášky si připravili jednoduše proto, že je to baví a jsou schopní své, mnohdy unikátní, vědomosti zformulovat a předložit účastníkům v zajímavé formě.


Cyber Security Summit

Web: events.ebcg.biz/cyber-security-summit
Pořadatel: European Business Conferences Group (EBCG)br> Obvyklý termín: duben (v roce 2014 2denní konference )
Kde: Praha
Poprvé: 2011
Anotace: Identify and eliminate modern cyber risks
Cena:599-2296 EUR


Bezpečnost v Cloudu

Web: www.bezpecnostvcloudu.cz
Pořadatel: Exponet, s.r.o. (Michal Franěk)
Obvyklý termín: květen
Poprvé: 2011
Anotace: Bezpečnost dat, informačních systémů a sítí zůstává zásadním problémem pro korporátní i privátní uživatele. Vedle toho, Cloud Computing se stal využívaným nástrojem pro zvyšování efektivity a kvality procesů v mnoha organizacích.
Konference přiblíží návštěvníků bezpečnostní témata v Cloud Computingu. Ve výstavní části konference se také budou moci setkat a diskutovat s odborníky v této oblasti.


Security Upgrade

Web: www.konferenceit.cz
Pořadatel: 4U SUPPORT s.r.o.
Obvyklý termín: říjen
Poprvé: ?
Anotace: „Dostupnost“, „kontinuita“ či „řízení rizik“ už dávno nejsou akademickými pojmy, ale kritickými otázkami. Pokud na ně nedokážeme jasně, rychle a účinně odpovědět, vymyká se nám ICT svět z ruky. Praktickými průvodcem plným informací o stávajících trendech v oblasti ICT rizik stejně jako o novinách na poli bezpečnostních technologií je tradiční konference Security Upgrade.


ICT & SECURITY

Web: www.dcd.cz
Pořadatel: DCD Publishing?
Obvyklý termín: listopad
Poprvé: 2003
Anotace: není


Veracomp Day

Web: www.veracompday.cz
Pořadatel: Pořadatelem akce je Veracomp s.r.o. ve spolupráci s agenturou PEM Communication s. r. o.
Obvyklý termín: březen
Místo: Praha, Bratislava
Cena: zdarma (2014)
Poprvé: 2010
Anotace: viz WWW


Další zveřejňování textu uvedeného na této stránce bez výslovného svolení autora je zakázáno. V případě vašich zkušeností s popisovanou situací použijte návštěvní knihu. Pokud máte zájem o více informací z tématiky informační bezpečnosti nebo profesionálních službách, obraťte se prosím na můj email.
Poslední změna v této rubrice (last change): 04. 04. 2014 (Created by Harry 3/2012)
[ Nahoru - Počítačová bezpečnost na Harryho.info - HomePage ]