Počítačová bezpečnost - jak na ... undelete

Úvod

Každý občas smaže něco, co nechtěl. Ve Windows můžete efektivně využít Koše (pokud nemáte vtipně nastaveno okamžité smazání) a soubor(y) obnovit.
Pokud už jste smazali nebo byli postihnuti virem, přicházejí na řadu různé nástroje a řešení pro obnovu dat (data recovery/undelete).

Nástroje

Nebudu vymýšlet kolo, líbí se mi tabulka v ComputerWorldu 10/2016, kterou přikládám:

V uvedeném čísle najdete ještě seznam firem, které se obnovou dat v ČR zabývají a naopak ještě tabulku nástrojů, které vám zaručí úplné a neobnovitelné smazání dat.

Informace a aplikace uvedené na této stránce používáte na své vlastní nebezpečí, neručím za jakékoliv škody, které by mohly nastat.
Pro více informací o tématice bezpečnosti nebo profesionálních službách se obracejte na můj e-mail.
Poslední změna v této rubrice (last change, DD.MM.YYYY): 07.10.2016 (C)reated by Harry 10/2016)
[ Nahoru - Počítačová bezpečnost na Harryho.info - HomePage ]