Počítačová bezpečnost - jak na ... ransomware

Úvod

Populární téma netřeba představovat.

Nástroje pro odšifrování a informační zdroje

No More Ransom - užitečný projekt Kasperského a dalších firem na řešení problémů s šifrovacím lawarem
Free Ransomware Decryptors - odšifrovávače přímo od Kasperského
Free Ransomware Decryption Tools od Avastu

Informace a aplikace uvedené na této stránce používáte na své vlastní nebezpečí, neručím za jakékoliv škody, které by mohly nastat.
Pro více informací o tématice bezpečnosti nebo profesionálních službách se obracejte na můj e-mail.
Poslední změna v této rubrice (last change, DD.MM.YYYY): 15.02.2017 (C)reated by Harry 2/2017)
[ Nahoru - Počítačová bezpečnost na Harryho.info - HomePage ]