Prohlášení o tvorbě webu a odpovědnosti

Navigace
Po stránkách se pohybujte pomocí obsahu vlevo. Z něj je možné se dostat na drtivou většinu zveřejněných stránek. Ostatní jsou příliš neaktuální a tak se na ně dostanete jen přímým odkazem (obvykle z rubriky "Starší novinky").
Všechny odkazy vedoucí mimo tyto stránky otvírají nové okno prohlížeče! Věřím, že tuto vlastnost spíše uvítáte - když Vás odkaz omrzí, stačí zavřít okno a vrátit se zpět.
Hlavní web: Harryho.info


Za obsah těchto stránek odpovídá pouze autor!

Provozovatelé serverů (Crolink, Seznam, Pipni.cz, IGNUM, WEDOS), kteří technicky běh stránek zajišťují nebo zajišťovali (provoz WWW serveru), nemají s obsahem stránek nic společného. Proto veškeré námitky k těmto stránkám zasílejte pouze na adresu: harry_ZAVINACseznam.cz.

Autorská práva k použitým obrázkům náleží příslušným vlastníkům. Pokud není řečeno jinak, obrázky můžete použít dle vlastního uvážení, jejich tvůrce je neznámý nebo jsem to já. Veškeré texty jsou chráněny dle autorského zákona. Autor povoluje jejich další použití k nekomerčním účelům, stejně jako umisťování odkazů směřujících na jeho stránky. Komerční využití těchto stránek podléhá písemnému souhlasu autora! Pokud máte pocit, že jsou na těchto stránkách porušována Vaše autorská práva, ozvěte se a pokusíme se domluvit na nápravě.

V případě jakýchkoli nejasností použijte výše uvedenou adresu.


Welcome! This WWW are unfortunately designed for Czech users above all. But you are welcome to email me. If you have some disbeliefs about copyright law i could brake here, email me too and we can deal with it together.

[ Zpět ]